MAEBASHI TECHNOFORUM

運営
前橋テクノフォーラム実行委員会

お問い合わせ

MAEBASHI TECHNOFORUM

前橋テクノフォーラム実行委員会
MAEBASHI TECHNOFORUM


まえばしロボコン 小学生ロボコン(ぐんま大会) 小学生ロボコン(ぐんま大会)

事前エントリー受付中
(2023.5.1~6.30,23:59)

申し込み受付中
(2023.6.1~6.30,16:00)

2023秋 開催〔予定〕